info Forfatter & faktasjekker
Ebba Moen author point 5 min lesetid
Oppdatert november 2, 2023

Pengespill er en global industri som genererer betydelige inntekter både for private aktører og offentlige myndigheter. I Norge har vi ingen private aktører i bransjen, men norske spillere har tilgang til spill via statseide spillselskaper og private, utenlandske spillsider. Begge disse genererer inntekter for staten, blant annet i form av skatt.

Alle gevinster hos de statlige aktørene i Norge er i utgangspunktet skattefrie. Men, det sier seg selv at millionpremier indirekte vil gi statlige inntekter i form av for eksempel formueskatt eller skatt på avkastning. Hvis du vinner mer enn 10 000 kroner hos en av de utenlandske aktørene på nett, må du betale skatt også på selve gevinstbeløpet.

Selv om disse inntektene kommer samfunnet til gode, er det viktig også å se på de negative konsekvensene. Pengespill kan føre til spillavhengighet og potensielle sosiale kostnader. Det er derfor viktig å balansere inntektsgenereringen fra pengespill med tiltak som beskytter folkehelsen og fremmer ansvarlig spill.

Inntektskilder

Staten har ulike inntektskilder fra pengespill her til lands, inkludert inntektsskatt, formuesskatt og skatt på avkastning. I motsetning til de fleste andre land, tilbyr ikke den norske stat lisens til utenlandske spillselskaper. Dette kunne ha gitt ytterligere inntekt i form av lisensavgifter.

  • Inntektsskatt: Gevinster fra spill hos Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er skattefrie, men det samme gjelder ikke ved spill hos utenlandske aktører. Hvis du vinner mer enn 10 000 kr, må du betale skatt på hele gevinstbeløpet etter samme sats som for ordinær inntekt.
  • Formueskatt: Selv om gevinstene fra de statlige aktørene i Norge er skattefrie, vil de kunne generere formueskatt. Lottogevinster kommer for eksempel ofte opp i et tosifret antall millioner, altså langt over grensen for å betale skatt på nettoformue.
  • Skatt på avkastning: Vinner man stort i pengespill, ønsker man gjerne å forvalte pengene best mulig. De settes gjerne i fond eller aksjer, og staten får dermed i praksis løpende inntekter på avkastningen.

Sist, men ikke minst, har staten inntekt fra selve driften av spillselskapene. Norsk Tipping er et statseid aksjeselskap, og overskuddet fordeles i henhold til pengespilloven.

Skatteinntekter

Pengespill i Norge er i utgangspunktet skattefritt, forutsatt at gevinsten kommer fra spill hos en av de statseide aktørene. Uansett hvor mye man vinner på for eksempel Oddsen eller Lotto, vil man altså få utbetalt hele summen, uten å måtte betale en krone i skatt. Men, pengene gir indirekte skatteinntekter. Enten man bruker pengene på varer og tjenester i Norge, setter dem i banken eller bruker dem til å investere i fond eller aksjer, genererer de nemlig inntekt for staten.

Gevinster vunnet hos utenlandske aktører på nettet er skattepliktig, forutsatt at beløpet overstiger 10 000 kr. Mindre beløp gir altså ingen skatteinntekter, men vinner man mer enn ti tusen kroner, er hele beløpet skattepliktig. Dette er penger som går rett i statskassen.

Regulering og tilsyn

Den norske pengespillbransjen er underlagt streng regulering og tilsyn. Hovedformålet med denne strenge reguleringen er å sikre ansvarlig spilling og forhindre spillavhengighet. Et annet viktig mål er å generere inntekter som kan brukes til samfunnsnyttige formål. Siden man har full kontroll over aktørenes drift, sikrer det også rettferdige og lovlige inntekter.

I 2001 ble det opprettet et tilsynsorgan for å sikre at pengespill kun foregår i trygge og ansvarlige former. Lotteri- og stiftelsestilsynet kontrollerer og følger med på at alle pengespillselskaper følger gjeldende lover og forskrifter. Dette vil i praksis si Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, da spillmonopolet gir disse aktørene enerett på å tilby pengespill i Norge.

Til tross for dette er det svært mange nordmenn som spiller pengespill hos utenlandske aktører via nett og mobil. Disse utenlandske spillselskapene kan ikke drive spill fra eller markedsføre spilltjenestene sine i Norge, men de kan heller ikke nektes å godta norske spillere. Dermed er det også helt lovlig for nordmenn å registrere seg og spille hos utenlandske spillsider.

Denne strenge reguleringen gjør det imidlertid vanskeligere for utenlandske aktører å tilby pengespill til norske spillere. Vi får dermed ikke den samme konkurransen på spillmarkedet som man ser i en rekke andre land. Det er også viktig å være klar over at disse spillsidene ikke er underlagt norsk lov. De drives under lisens fra spillmyndigheter i andre land, for eksempel MGA på Malta.

Bruken av inntektene

Norsk Tipping eies av staten, og fordelingen av overskuddet fra spilldriften er lovbestemt. Paragraf 12 i pengespilloven angir tydelig hvordan overskuddet skal fordeles. Her står det blant annet at minst en halv prosent av overskuddet skal settes av til tiltak mot spillproblemer. Ytterligere 6,4 prosent skal fordeles til ulike helse- og rehabiliteringsformål.

Gjenværende beløp etter at nødvendig egenkapital er satt av, skal fordeles til idrett, kultur og samfunnsnyttige organisasjoner. Denne fordelingen er også lovbestemt, og 64 % skal gå til idrettsformål, 18 % skal gå til kulturformål og 18 % skal gå til samfunnsnyttige organisasjoner.

Alle som spiller hos Norsk Tipping kan velge å gi en andel av innsatsbeløpet sitt til et egenvalgt lag eller en frivillig organisasjon. Denne organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret, og inntil 7 % av spillinnsatsen går direkte til det valgte laget eller foreningen.

Trender og fremtidig potensiale

Pengespillbransjen er i stadig endring, også her til lands. Spillmonopolet er stadig under press, og mange har tatt til orde for at det er et avleggs system som ble skapt for en tid før internett og mobilspill. Ser man til andre land, inkludert Sverige, har man funnet gode løsninger for å tilby spillisenser til private aktører.

Målet med den strenge gamblingloven i Norge er først og fremst å sikre ansvarlig spill. Men, den gjør samtidig at den norske stat går glipp av milliarder av kroner som kunne ha blitt brukt på blant annet tiltak mot spillavhengighet. Hvis vi hadde hatt samme modell som Sverige, ville utenlandske spillselskaper kunne markedsført seg og tilbudt spill i Norge mot å betale skatter og avgifter til den norske stat.

Konklusjon

Pengespill er en betydelig inntektskilde for den norske stat, både i form av inntektsskatt, overskudd fra statlige spilltjenester og indirekte skatteinntekter. Disse inntektene bidrar blant annet til helse, idrett og kultur, i tillegg til veldedighetsorganisasjoner. Men, det er viktig å holde fokus på ansvarlig spill, spillavhengighet og andre sosiale konsekvenser pengespill medfører. Målet må være å balansere inntekter fra pengespill med hensynet til samfunnets og enkeltindividets beste.

Ebba-Moen-skribent-nyecasino.org photo

Forfatter

Ebba Moen

105 Artikler

Ebba er en erfaren casinoekspert med omfattende kunnskap om casinospill, strategier og trender. Hun leverer grundige anmeldelser av online casinoer og spill, og gir råd og veiledning til spillere på alle nivåer. Ebba er også opptatt av ansvarlig spilling og oppmuntrer til en sunn tilnærming til gambling. Hun er en pålitelig ressurs for alle som ønsker å utforske casinoverdenen på en ansvarlig og kunnskapsrik måte.

Mer info om Ebba Moen arrow