author point min lesetid
Oppdatert juni 26, 2023

Våre mål for sikkerhet

Det overordene målet vårt for sikkerhet er at nettsidene våre kan driftes uforstyrret. I tillegg til at vi jobber med å passe på at innholdet vårt alltid er tilgjengelig, er vi opptatt av at innholdet vårt skal ha full integritet og at det skal være trygt å befinne seg på sidene våre. For din siikkerhet garanterer vi for at alt innhold lagres i henhold til de enhver tids gjeldende retningslinjer og krav, og oppbevares med full konfidensialitet.

Dette er våre retningslinjer for sikkerhet

I Nye Casino er vi opptatt av å være transparente. Derfor vil vi dele våre retningslinjer for sikkerhet med deg, slik at du vet hvordan vi jobber med sikkerhet i alt vi foretar oss. Her er de fem retningslinjene vi jobber etter:

  1. Informasjon som er konfidensiell vil bare være tilgjengelig for et begrenset antall personer og vil kreve egen innlogging eller tilgang. Dette følger prinsippet om minimale privilegier.
  2. Vi jobber for å sikre at informasjonen som finnes på sidene og i systemene våre er konsistent, både når det gjelder stabilitet, sikkerhet og tilgjengelighet.
  3. Vi skal sørge for full integritet til både kunde- og forretningsinformasjon på sidene våre.
  4. Nye Casino er en anerkjent plattform som leverer informasjon av høy kvalitet til både lesere og i-gaming partnere på en sikker måte.
  5. Vi forholder oss til gjeldende regler og juridiske krav og integrerer dem i våre systemer og forretningsprosesser.

Risikovurdering

Nye Casino gjennomfører med jevne mellomrom en risikoanalyse som skal hjelpe oss å sørge for at vi kan minimere risiko knyttet til informasjonssikkerhet på en best mulig måte. Det er en del av våre beslutningsprosesser og integrert i vårt daglige arbeid.

Ansvarlighet knyttet til sikkerhet

Alle ansatte i Nye Casino er pålagt å følge de nevnte retningslinjene for sikkerhet. Det er ledelsen sitt overordnede ansvar å sørge for at disse blir utformet og innlemmet i det daglige redaksjonelle arbeidet. Videre vil en intern revisjonskomite sørge for at rutinene blir gjennomgått med jevne mellomrom og risikoanalysen blir oppdatert. Ved større forandringer vil de gjeldende retningslinjene for sikkerhet bli revidert og oppdatert.

Retningslinjer for sikkerhet hos Nye-Casino