info Forfatter & faktasjekker
Edgar Blakeslee author point 3 min lesetid
Oppdatert oktober 3, 2016

hestNye Casino har tidligere skrevet om historien bak roulette, og i denne artikkelen går vi gjennom ulike spill- og bettingstrategier. Forhåpentligvis kan dette hjelpe deg med å spille bedre.

Kelly Critera ble skapt av forskeren John Larry Kelly Jr. Han jobbet hos det som i dag heter Nokia Bell Labs. Kellys Criterium er et spillsystem som benyttes både i spillverden og i finansverden. I finanssammenheng benyttes systemet til å regne ut den optimale størrelsen på en investering. Ulike tester har slått fast at Kelly Criteria er det beste systemet. For å kunne slå andre systemer er imidlertid dette avhengig av en rekke andre omstendigheter. Det kan forklares med at de personlige ønskene om å vinne eller få avkastning kan overstige hvor mye man kan vinne og sannsynligheten for dette. Når det kommer til investeringer kan viljen til å få avkastning overstige den faktiske internrenten. Formelen i Kelly Criteria skrives på følgende måte:

F = bp-q/B = p(b+1)-1/b

F er størrelsen på spillsaldoen, hvor mye du skal satse
b er nettosaldoen din (b1 er hvor mye du kan vinne utover innsatsen din)
p er sannsynligheten for at du vinner
q er sannsynligheten for at du taper

Stopp loss benyttes først og fremst innen børs- og aksjehandel, men kan også brukes innen gambling og betting. Med Stop loss-metoden kan man forutse hvor mye penger man risikerer å tape innenfor hver innsats. Dette gjør at spilleren enkelt kan reagere og ta avgjørelser i tide hvis man har feilbedømt en tidligere innsats. Stop loss tilbyr også muligheten til å regne ut den såkalte risk-reward ratio, det vil si forholdet mellom risiko og belønning/gevinst. Man kan si at Stop loss består av 2 steg. Steg 1 består av vilkår eller variabler som er unike i hver enkelt situasjon og innenfor hver nye innsats. Det kan for eksempel være snakk om odds på en viss kamp. Steg 2 består av risikoen, det vil si hvor mye en spiller er villig til å satse på den aktuelle oddsen eller sannsynligheten, gitt forutsetningene. Om det beregnede utbyttet ikke overgår innsatsen, er det ikke verdt å satse. På denne måten kan man beskytte innsatsen sin eller tidligere gevinst fra å investeres på nyttog tapes. Stop loss handler nemlig om å beskytte gevinsten. Med dette systemet kan spilleren alltid beregne oddsen på forhånd og på denne måten få bedre forutsetninger.

Hva du bør unngå i spillet ditt

Alle spill har en innebygd risiko. Uansett hvilken strategi du velger eller hvilken innsats du har, kan du aldri være sikker på å vinne. Derfor er det veldig viktig å huske følgende tre grunnregler:

  • Aldri sats mer enn du har råd til å tape
  • Bruk aldri altfor store innsatser
  • Vit når det er på tide å slutte. Ikke spill for lenge, verken i med- eller motgang

Det finnes også mange myter og misoppfatninger i spillverdenen. En av disse er “The gambler’s fallacy», som handler om at det finnes et gitt forhold mellom kvantitet og repetisjon. Det vil si at hvis noe har skjedd et viss antall ganger tidligere kommer det til å skje oftere eller sjeldnere senere. I spillverden kan dette oversettes til; hvis jeg taper mye nå, kommer jeg til å vinne mer senere. Det finnes imidlertid ingen bevis på at dette er tilfelle. Tvert imot finnes det bevis på det motsatte; alt handler om flaks. For å bli en suksessrik spiller kreves det dermed at man forstår spillteori og kan foreta risikoanalyse.