info Om denne siden
Edgar Blakeslee author point 14 min lesetid
Oppdatert januar 11, 2024

Nye Casino Limited (nyecasino.org) arbeider med effektiv markedsføring og lead generation (det å generere respons fra potensielle kunder) på nettet, med hovedkvarter på Malta og datterselskaper i en rekke andre land.

Slik fungerer denne erklæringen

Formålet med denne erklæringen er å forklare når, hvorfor og hvordan vi behandler informasjon som kan være relatert til deg («personopplysninger»). Den inneholder også viktig informasjon om dine lovfestede rettigheter. Denne erklæringen er ikke ment å tilsidesette vilkårene i eventuelle kontrakter du har med oss, heller ikke rettigheter du kan ha i henhold til personvernlovgivning.

Klikk på emne i listen under for å få vite mer om enkelte temaer ved å følge de ulike lenkene. Vi har merket deler av denne erklæringen for å gjøre det enkelt for deg å navigere til den informasjonen som er mest relevant for deg.

Innhold

 1. Hvem er ansvarlig for å passe på dine personopplysninger?
 2. Hva slags personopplysninger behandler vi?
 3. Hva bruker vi dine personopplysninger til og når behandler vi dine personopplysninger?
 4. Hvem deler vi dine personopplysninger med?
 5. Internasjonale overføringer
 6. Direkte markedsføring
 7. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?
 8. Hvilke rettigheter har du?
 9. Informasjonskapselerklæring – Tillegg A

1. Hvem er ansvarlig for å passe på dine personopplysninger?

Nye Casino Limited (nyecasino.org) er hovedansvarlig for å ta hånd om dine personopplysninger (din behandlingsansvarlige). Behandlingsansvarlig innebærer selskapet som avgjør hvordan og hvorfor dine personopplysninger skal behandles.

Du må være klar over at selv om vi er i hovedsak ansvarlig for å passe på dine personopplysninger, så kan det ligge informasjon i databaser som kan aksesseres av andre selskaper. Når de aksesserer dine personopplysninger, så vil alle selskaper følge de normer som er gjengitt i denne erklæringen.

2. Hva slags personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • E-postadresse
 • Passord
 • IP-adresse
 • Lokaliseringsdata
 • Bruk av nettstedet
 • Kjønn
 • Alder
 • Yrke
 • Personlige preferanser og meninger

3. Hva bruker vi dine personopplysninger til og når behandler vi dine personopplysninger?

AskGamblers Limited vil innhente informasjon direkte fra deg når du benytter våre tjenester eller besøker våre nettsteder.

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 • sende ut reklame-e-poster knyttet til produkter og tjenester. Se også Avsnitt 6 om Direkte markedsføring.
 • analysere informasjon i våre systemer og databaser for å forbedre måten vi driver vår virksomhet og våre nettsteder på i henhold til brukerpreferanser for å yte bedre service og gi en bedre kundeopplevelse.
 • Forbedre og målrette reklame du mottar fra oss.
 • registrere deg i et chatteforum eller chattegruppe, dersom vi åpner det, der du kan gi kommentarer.
 • oppfylle eller utøve noen av våre juridiske forpliktelser eller rettigheter

Vi vil bare behandle dine personopplysninger til de formål som er gjengitt i dette Avsnitt 3 og der vi er sikre på at:

 • du har gitt ditt samtykke til å bruke opplysningene på den måten, eller
 • vår bruk av dine opplysninger er nødvendig for å opprettholde «legitime interesser» vi har som virksomhet (eksempelvis for å forbedre våre produkter, eller for å gjennomføre analyser på tvers av våre datasett), på en måte som står i rimelig forhold til og respekterer ditt personvern.

4. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi samarbeider med mange tredjeparter for å hjelpe oss å drive vår virksomhet og levere tjenester. Disse tredjepartene kan fra tid til annen ha behov for å få tilgang til dine personopplysninger:

 • Vår e-postapplikasjonsleverandør Aweber Systems, Inc., med base i USA, som er Privacy Shield-sertifisert som du kan se her og behandler personopplysninger på våre vegne;
 • Vår pluginleverandør og vert for com Automattic, Inc., med base i USA, som er Privacy Shield-sertifisert som du kan se her og behandler personopplysninger på våre vegne;
 • Våre analyseserviceleverandører (som Google, Hotjar og VWO), som behandler personopplysninger til dere egne formål som behandlingsansvarlig. Se vår Informasjonskapselerklæring i Tillegget under for å finne ut hvordan du kan hindre at analyseleverandører får tilgang til dine personopplysninger.
 • Serviceleverandører eller databehandlere som håndterer dine personopplysninger etter våre anvisninger, for eksempel skytjenester.
 • Dersom vi er forpliktet til å meddele dem for å etterkomme juridiske forpliktelser eller beskytte våre interesser eller vår sikkerhet.
 • Dersom vi selger, kjøper eller omorganiserer noen virksomhet eller aktiva, eller dersom våre aktiva erverves av en tredjepart, herunder potensielle selgere eller kjøpere.
 • Privacy shield er ikke lenger gyldig som en overføringsmekanisme, referanser til det bør fjernes og bedre å inkludere som en generell kommentar “Vi skal kun overføre dine personopplysninger utenfor EØS i tilfelle de respektive landene som slike data skal sendes til overført gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for din personlige informasjon.
  Å avgjøre om et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av dine personopplysninger er gitt er basert på eksistensen av ett av følgende:
  EU-kommisjonen har bestemt at det respektive tredjelandet, territoriet eller en spesifisert sektor i det tredjelandet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataoverføringer;
  Tjenesteleverandøren eller partneren som personopplysningene dine skal overføres til, gir passende sikkerhetstiltak og registrerte rettigheter og tilstrekkelige rettsmidler for registrerte er tilgjengelige. Hensiktsmessige sikkerhetstiltak kan gis på ulike måter, inkludert bruk av standard kontraktuelle klausuler godkjent av EU-kommisjonen. Klikk her for mer informasjon.»

5. Internasjonale overføringer

Internasjonale overføringer innebærer at personopplysninger overføres til et land utenfor EU.

Som det fremgår av Avsnitt 4 over, kan vi tillate tilgang til dine personopplysninger for tredjeparter som kan befinne seg utenfor EU.

Vi kan også meddele dine personopplysninger dersom vi mottar en juridisk eller rettslig forespørsel fra en utenlandsk rettsinstans utenfor EU.

Vi vil alltid treffe tiltak for å sikre at en eventuell internasjonal informasjonsoverføring håndteres slik at dine rettigheter og interesser er beskyttet. Enhver eventuell forespørsel vi mottar fra politi-/rettsmyndigheter eller reguleringsmyndighet vil bli grundig kontrollert før personopplysninger gis ut.

Du har rett til å be oss om ytterligere informasjon om de sikkerhetstiltakene vi har iverksatt som nevnt over. Kontakt oss (se Avsnitt 8) dersom du ønsker ytterligere informasjon.

6. Direkte markedsføring

Vi vil bruke dine personopplysninger for å sende deg direkte markedsføringsmeddelelser vedrørende produkter og tjenester vi og våre partnere tilbyr vedrørende eksempelvis nettkasino, sportsbetting og økonomiske tjenester. Dette kan skje i form av e-post eller målrettet reklame på nettet.

I enkelte tilfeller vil vår behandling av dine personopplysninger til markedsføringsformål være basert på våre legitime interesser (se Avsnitt 3 over). Der loven krever det vil den være basert på ditt samtykke.

Du har alltid og når som helst rett til å si nei til videre direkte markedsføring. Du kan bruke avmeldingslenken du finner i all direkte markedsføringskommunikasjon, eller ved på kontakte oss (se Avsnitt 8).

Vi treffer tiltak for å holde direkte markedsføring på et rimelig og tilpasset nivå, og å sende deg meldinger vi tror kan være av interesse eller relevans for deg, på bakgrunn av de opplysningene vi har om deg.

7. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi oppbevarer vi dine personopplysninger så lenge det er rimelig nødvendig for de formål som er oppgitt i Avsnitt 3 i denne erklæringen.

I enkelte tilfeller oppbevarer vi dine personopplysninger i en viss periode for å imøtekomme eksempelvis juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav.

Vi har en dataoppbevaringspolicy for personopplysninger i vår varetekt. Der det ikke lenger er behov for dine personopplysninger vil vi sørge for at de enten slettes på en sikker måte eller anonymiseres.

8. Hvilke rettigheter har du?

Du har en rekke rettigheter når det gjelder dine personopplysninger. Du finner nærmere informasjon om hver av disse rettighetene i tabellen nedenfor.

Legg merke til følgende dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter:

Tilgang

Du kan be oss:

 • bekrefte hvorvidt vi behandler dine personopplysninger;
 • gi deg en kopi av de opplysningene;
 • Gi deg annen informasjon om dine personopplysninger, for eksempel hvilke opplysninger vi har, hva vi brukes dem til, hvem vi meddeler dem til, hvorvidt vi overfører dem utenfor EU og hvordan vi beskytter dem, hvor lenge vi oppbevarer dem, hvilke rettigheter du har, hvordan du kan klage, hvor vi har fått dine opplysninger fra og hvorvidt vi har foretatt automatisert beslutningstaking eller profilering, i den utstrekning informasjon ikke allerede er gitt deg i denne erklæringen.

Retting

Du kan be oss rette feilaktige personopplysninger.

Vi kan forsøke å få bekreftet presisjonen i opplysningene før vi korrigerer dem.

Sletting

 • Du kan be oss slette dine personopplysninger, men bare dersom:
 • De ikke lenger trengs til de formål de ble innhentet for; eller
 • Du har trukket tilbake ditt samtykke (der behandlingen var basert på samtykke); eller
 • Du har hatt en berettiget grunn til å protestere ( se «Protest» under);
 • De er blitt urettmessig behandlet; eller
 • det er for å etterkomme en juridisk forpliktelse.

Vi er ikke forpliktet til å etterkomme din anmodning om å slette dine personopplysninger dersom behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig:

 • For å etterkomme en juridisk forpliktelse; eller
 • For å sikre, utøve eller forsvare juridiske krav;

Det er visse andre omstendigheter der vi ikke er forpliktet til å etterkomme din anmodning om sletting, men dette er de to mest sannsynlige omstendighetene der vi vil kunne nekte å etterkomme den anmodningen.

Begrensning

Du kan be oss begrense (dvs. oppbevare, men ikke bruke) dine personopplysninger, men bare dersom:

 • Det er tvil om deres korrekthet (se Retting), slik at vi kan bekrefte deres korrekthet; eller
 • Behandlingen ikke er tillatt, men du ikke ønsker at de slettes; eller
 • De ikke lenger trengs til det formål de ble innhentet for, men vi fortsatt trenger dem for å sikre, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • Du har benyttet din rett til å protestere, og man venter på bekreftelse av altoverskyggende grunner.

Vi kan fortsette å bruke dine personopplysninger etter en anmodning om begrensning dersom:

 • Vi har ditt samtykke, eller;
 • For å sikre, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • for å forsvare rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.

Overførbarhet

Du kan be oss gi deg dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format, eller du kan be om å få dem sendt direkte til en annen behandlingsansvarlig, men i begge tilfeller kun dersom:

 • Behandlingen er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt med deg; og
 • behandlingen utføres på automatisert vis.

Protest

Du kan protestere mot enhver behandling av dine personopplysninger som bygger på våre «legitime interesser» dersom du mener at dine grunnleggende rettigheter og privilegier veier tyngre enn våre legitime interesser.

Vi har anledning til å vise at vi har tunge legitime interesser som overskygger dine rettigheter og privilegier.

Internasjonale overføringer

Du kan be om å få en kopi av eller henvisning til vernet av dine personopplysninger når de overføres utenfor EØS.

Vi kan redigere dataoverføringsavtaler eller relaterte dokumenter (dvs. skjule visse opplysninger i disse dokumentene) av kommersielle følsomhetsgrunner.

Tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til ansvarlig lokal tilsynsmyndighet på vår behandling av dine personopplysninger.

Vi ser helt at du prøver å løse eventuelle problemer sammen med oss først, men du har rett til å kontakte din lokale tilsynsmyndighet når som helst.

9. Informasjonskapselerklæring – Tillegg A

Vi bruker informasjonskapsler

Vi benytter «informasjonskapsler» for at du skal få et komplett utvalg av funksjoner når du besøker vårt nettsted, gjenkjenne dine preferanser og gjøre din bruk av vårt nettsted mer komfortabelt og praktisk.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel, piksel eller tilsvarende teknologi er en liten fil eller informasjon som lagres på PCen eller enheten din når du besøker nettstedet. Den gjør at nettstedet kan huske dine handlinger og preferanser (som innloggingsinformasjon, språk, skriftstørrelse og andre displaypreferanser) i en tidsperiode, slik at du ikke behøver å legge dem inn når du kommer tilbake til nettstedet eller blar fra én side til en annen.

Dine alternativer

Ved å bruke vårt nettsted, samtykker du i bruk og lagring av informasjonskapsler på din PC eller enhet.

Du kan generelt sett se på våre nettsteder uten informasjonskapsler, men enkelte deler av nettstedet vil eventuelt ikke fungere som de skal, eller det kan ta mer tid langsommere å navigere.

Hvis du ikke vil at det skal lagres informasjonskapsler på PCen eller enheten din, kan du deaktivere det relevante alternativet i systeminnstillingene for nettleseren din. Du kan også slette lagrede informasjonskapsler i nettleserens systeminnstillinger når som helst.

Mer informasjon om hvordan man deaktiverer eller sletter informasjonskapsler kan du finne her: https://www.aboutcookies.org/cookie-faq. Vær imidlertid klar over at dersom du ikke aksepterer noen informasjonskapsler, så kan dette begrense funksjonaliteten til det du tilbys.

Informasjonskapselkategorier

Vi bruker informasjonskapsler til ulike formål og med ulike funksjoner.

Noen informasjonskapsler:

 • er nødvendige i teknisk betydning (teknisk nødvendige)
 • lagres og brukes i en viss periode (lagringsvarighet)
 • plasseres og lagres av oss eller en tredjepart (informasjonskapselleverandør).

Teknisk nødvendighet

Informasjonskapsler som er teknisk:

 • Nødvendige: Vi bruker visse informasjonskapsler fordi de er absolutt nødvendige for at nettstedet og dets funksjoner skal fungere ordentlig. Disse informasjonskapslene plasseres automatisk på PCen eller enheten din når du går inn på nettstedet eller på en bestemt funksjon, med mindre du har stilt inn nettleseren din til å avvise informasjonskapsler.
 • Unødvendige: Informasjonskapsler som ikke er strengt tatt nødvendige plasseres på PCen eller enheten din for å gjøre vårt nettsted mer praktisk og få økt yteevne eller lagre visse innstillinger du har foretatt. Vi bruker også informasjonskapsler som ikke er strengt tatt nødvendige teknisk sett for å få informasjon om hyppigheten av bruken av visse områder på nettstedet vårt, slik at vi kan tilpasse oss dine behov og krav på en mer målrettet basis.

Oppbevaringsvarighet

Midlertidige informasjonskapsler: Noen informasjonskapsler trengs bare så lenge du har en økt på nettstedet, såkalte «midlertidige informasjonskapsler». De slettes eller blir uvirksomme så snart du forlater vårt nettsted eller den aktuelle økten din utløper. Midlertidige informasjonskapsler brukes for eksempel for å holde på bestemte opplysninger under økten din.

Permanente informasjonskapsler: Noen informasjonskapsler lagres i en lengre periode. De gjør for eksempel at du gjenkjennes når du går inn å nettstedet igjen på et senere tidspunkt og får tilgang til lagrede innstillinger. Dermed kan du aksessere nettsteder raskere eller enklere, for eksempel ved at du ikke behøver å stille inn visse alternativer hver gang, for eksempel hvilket språk du vil bruke. Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en forhåndsdefinert periode.

Flow-informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes til kommunikasjon mellom våre interne servere i vår selskapsgruppe. De plasseres på PCen eller enheten din når du begynner å navigere på nettstedet og slettes når du er ferdig med å navigere på nettstedet. Flow-informasjonskapsler har et unikt identifikasjonsnummer, men de gjør ikke at vi kan slutte oss til hvem som er den faktiske brukeren eller kunden.

Informasjonskapselleverandører

Leverandørinformasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som plasseres av oss eller operatøren av vårt nettsted, på oppdrag fra oss.

Tredjeparts informasjonskapsler: «Tredjeparts informasjonskapsler» lagres og brukes av andre organisasjoner eller nettsteder, for eksempel nettanalyseverktøy. Eksterne leverandører kan også bruke informasjonskapsler for å vise annonser eller integrere innhold fra sosiale nettverk, eksempelvis sosiale utvidelser. For nærmere informasjon om nettanalyseverktøy og måling av rekkevidde, se nedenfor i denne informasjonskapselerklæringen.

Bruk av informasjonskapsler til nettanalyse og rekkeviddemåling

Vi benytter Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å identifisere bruksfrekvensen for visse områder av vårt nettsted og for å identifisere preferanser. Informasjonen vedrørende din bruk av dette nettstedet som genereres av informasjonskapselen (inkludert din trunkerte IP-adresse) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å analysere din bruk av nettsteder, sette sammen rapporter om nettstedsaktivitet for oss og utføre andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet og av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der det kreves av lov eller i den grad tredjeparter behandler disse opplysningene på vegne av Google.

Du kan deaktivere Google Analytics ved å bruke et nettlesertillegg dersom du ikke vil at nettstedsanalysen skal finne sted. Du kan laste ned tillegget her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Dette tillegget lagrer avmeldingsinformasjon på enheten din som skal passe til din deaktivering av Google Analytics. Legg merke til at denne typen «avmelding» bare fører til deaktivering av Google Analytics for enheten og nettleseren avmeldingen ble aktivert fra. Du må i tillegg eventuelt reaktivere den hvis du sletter informasjonskapsler fra enheten din.

Dette er våre vanligste informasjonskapsler:

Informasjons-kapselnavn Informasjons-kapsel-leverandør Formål
Double Click Double Click Double Click brukes til annonsører og til å annonsere på flere annonseservere.
Facebook Business Facebook Denne informasjonskapselen er plassert av Facebook. Den gjør at vårt nettsted kan måle, optimere og bygge publikum til annonsekampanjer som legges ut på Facebook.
Facebook Connect Facebook Denne informasjonskapselen er plassert av Facebook. Den gjør at vårt nettsted kan måle, optimere og bygge publikum til annonsekampanjer som legges ut på Facebook.
StatCounter StatCounter StatCounter er programvare som teller treff og viser hvordan du navigerer på våre nettsider.
Clicky Clicky Clicky er en plattform for nettanalyse som gir oss data i sanntid om hvordan våre lesere bruker siden vår.

Versjon 1.0 – 17 mai 2018

Edgar-Profile-Photo photo
939 Artikler

Edgar C Blakeslee er redaktøren på NyeCasino og JohnSlots. Med 5+ års erfaring i iGaming-bransjen, vet Edgar nøyaktig hva spillere leter etter i et Casino. Han har et godt øye for detaljer og kvalitet, og er alltid et steg foran og sørger for at alt innhold er nytt og oppdatert og vises på en brukervennlig måte.