info Om denne siden
Albert Sødal author point 12 min lesetid
Oppdatert februar 23, 2024

Stadig flere unge lar seg bli lokket av pengespill på nett, noe som kan by på alvorlige konsekvenser. I denne artikkelen skal vi se nærmere på dette problemet, og hva som faktisk kan gjøres for å beskytte barn og unge mot pengespill. Vi vil også gi noen konkrete tips og råd om hva du som foreldre kan gjøre for å forhindre og forebygge at de unge i familien driver med pengespill.

Hvor gammel må man være for å spille pengespill i Norge?

I Norge er aldersgrensen for å delta i pengespill fastsatt for å beskytte unge mot de potensielt skadelige effektene av tidlig gambling. Ifølge norsk lov må individer være 18 år eller eldre for å lovlig delta i pengespill, med mindre det foreligger spesifikke unntak.

Dette betyr at populære casinospill som spilleautomater, roulette og blackjack på nettcasinoer, samt tipping på fotball og andre sporter, kun er lovlig for myndige, altså de som er minst 18 år gamle.

Denne aldersgrensen er satt for å sikre at personer som deltar i pengespill har den nødvendige modenheten og dømmekraften til å forstå risikoen de påtar seg. Unge under 18 år anses ikke å ha den samme evnen til å ta informerte og ansvarlige beslutninger, spesielt når det gjelder aktiviteter som kan føre til avhengighet og økonomiske problemer.

Videre er aldersgrensen også en del av et bredere regelverk designet for å forebygge spilleproblemer og beskytte sårbare grupper i samfunnet. Det norske regelverket for pengespill legger stor vekt på ansvarlig spill og forsøker å balansere tilgjengeligheten av pengespill med nødvendige beskyttelsestiltak.

Nettcasinoer og andre spilltilbydere opererer under strenge regler som pålegger dem å verifisere alderen til spillerne sine. Dette sikrer at mindreårige ikke får tilgang til pengespill, og bidrar til å opprettholde en ansvarlig spillkultur i Norge. Disse reglene er en del av en omfattende tilnærming for å beskytte unge mennesker fra de negative konsekvensene av tidlig eksponering for pengespill.

Derfor er det viktig å fokusere på forebygging av pengespill hos mindreårige

Forebygging av pengespill blant mindreårige er et kritisk område som krever oppmerksomhet, både for å beskytte unge individer og for å opprettholde en sunn og ansvarlig pengespillkultur. Det er flere grunner til at dette fokuset er viktig:

Beskyttelse mot tidlig avhengighetsutvikling

Ungdomstiden er en sårbar periode for utvikling av avhengighet. Å forbygge pengespill blant mindreårige kan hindre tidlig eksponering for aktiviteter som kan lede til spillavhengighet, med sine langvarige negative konsekvenser for psykisk helse, sosial tilpasning, og økonomisk stabilitet.

Økonomisk risikoer

Pengespill kan innebære betydelige økonomiske risikoer. Ungdommer, som ofte mangler fullstendig forståelse av økonomisk forvaltning, kan utsettes for økonomisk skade gjennom uansvarlig spill.

Ved å forbygge pengespill hos mindreårige, bidrar man til å fremme økonomisk ansvarlighet og forebygger potensielle økonomiske problemer.

Akademisk og sosial utvikling

Når unge driver med pengespill kan det ha en negativ innvirkning på akademiske prestasjoner og sosiale relasjoner. Det kan gi utslag i form av dårligere karakterer på skolen og sosial isolasjon, noe som kan ha langvarige effekter på deres liv og fremtidige muligheter.

Psykisk helse

Pengespill kan føre til en rekke psykiske helseproblemer, inkludert stress, angst, og depresjon. Forebygging av pengespill blant mindreårige bidrar til å beskytte deres psykiske helse og fremmer et sunnere og mer balansert liv.

Langsiktig velvære

Ved å forhindre tidlig eksponering for pengespill, bidrar man til å legge grunnlaget for et sunnere, mer balansert og lykkeligere voksenliv for disse ungdommene. Dette inkluderer å utvikle sunne fritidsinteresser og styrke evnen til å ta veloverveide beslutninger.

Barn og unge kan lett la seg påvirke av pengespill

Barn og unge er i en livsfase der de fortsatt er i ferd med å utvikle kritisk tenkning og dømmekraft, noe som gjør dem spesielt sårbare for påvirkning fra pengespill. Det er flere grunner til at denne aldersgruppen lett kan bli påvirket av pengespill.

Søken etter spenning

Ungdomstiden er ofte preget av en søken etter nye og spennende opplevelser. Pengespill kan fremstå som en kilde til spenning og adrenalinkick, spesielt når det blir fremstilt som glamorøst eller en vei til rask suksess.

Sosial påvirkning og status

Påvirkning fra venner og sosiale medier spiller en stor rolle i ungdomsårene. Hvis venner deltar i pengespill, eller det blir fremstilt positivt på sosiale medier, kan dette oppmuntre unge til å prøve det samme. Det kan også bli sett på som å være «kult» å vise seg frem i vennegjengen som en som driver med pengespill og kan skryte av å ha vunnet penger.

Direkte og indirekte markedsføring

Selv om de fleste direkte pengespillreklamer mot nordmenn har forsvunnet fra norske TV-kanaler de siste årene, er det likevel ofte man kan se nettcasinoer og tippeselskaper markedsføre seg.

Hvis unge for eksempel ser sportsarrangementer som fotballkamper fra England, Spania og Italia, har svært mange lag navnene til ulike nettcasinoer og bookmakere enten på drakten eller på skjermene rundt stadion. Det gjør at mindreårige alltid får pengespillsidene indirekte markedsført selv om markedsføringen ikke lenger er lovlig i Norge.

Umoden risikoforståelse

Ungdommer har ofte en ufullstendig forståelse av risiko og konsekvenser. Dette kan føre til at de undervurderer faren ved pengespill og overvurderer sine sjanser til å vinne.

Teknologisk tilgjengelighet

Det er enklere enn noensinne for unge å få tilgang til pengespillnettsteder. Alle har sin egen smarttelefon eller PC som raskt og enkelt kan gi tilgang til hundrevis av nettsider som tilbyr pengespill.

Følelsesmessige og psykologiske faktorer

Ungdomstiden kan være følelsesmessig turbulent. Noen unge kan ty til pengespill som en flukt fra stress, problemer hjemme eller i skolen, eller som en måte å håndtere lav selvfølelse.

Slik kan du oppdage om barn eller unge spiller pengespill

Å oppdage at et barn eller en ung person spiller pengespill kan være utfordrende, da de ofte kan være flinke til å skjule aktiviteten for foreldre og andre voksne. Det er imidlertid visse tegn og atferdsmønstre som kan indikere at de kan være involvert i pengespill.

Vær oppmerksom på følgende indikatorer:

1) Endringer i økonomisk atferd

En plutselig interesse for penger, hyppige forespørsler om lommepenger eller tegn på at de mangler penger, kan være et varseltegn. Uforklarlig tap av penger eller verdisaker kan også tyde på at de bruker penger på pengespill.

2) Adferdsendringer

Uforklarlige humørsvingninger, irritabilitet eller tilbaketrekning fra familie og venner kan være tegn på stress relatert til pengespill. Endringer i søvnmønstre og en nedgang i skoleprestasjoner kan også være relevante indikatorer.

3) Økt bruk av digitale enheter

Overdreven bruk av smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner, spesielt hvis de virker hemmelighetsfulle om hva de gjør online, kan være et tegn. Vær spesielt oppmerksom hvis de viser en uvillighet til å dele hva de ser på eller hvilke nettsteder de besøker.

Sosiale endringer

Endringer i vennegrupper, spesielt hvis de nye vennene er mer sannsynlige for å drive med pengespill, kan være et signal. En mangel på interesse for tidligere hobbyer eller sosiale aktiviteter kan også være et tegn.

Digitalt fotavtrykk

Sjekk nettleserhistorikk, app-nedlastinger eller SMS-meldinger for eventuelle spor av pengespillaktiviteter. Vær oppmerksom på eventuelle pengespill-apper eller besøkte pengespillnettsteder.

Overreaksjon på spørsmålet om temaet

Hvis en ungdom blir overfølsom eller reagerer defensivt når temaet pengespill kommer opp, kan være et rødt flagg. Dette kan være spesielt tydelig hvis man diskuterer farene eller konsekvensene av pengespill.

Fysiske og emosjonelle tegn

Tegn på angst, depresjon eller tilbaketrekning kan noen ganger være knyttet til problemer med pengespill. Søvnproblemer eller tretthet kan også være relatert til sen kvelds spillaktiviteter.

Nettcasinoenes verifiseringsprosess gjør sitt for å forhindre pengespill hos mindreårige

Nettcasinoenes ansvar for å forhindre at mindreårige deltar i pengespill er fundamentalt, og deres verifiseringsprosesser spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. Disse prosessene er designet for å sikre at alle spillere som registrerer seg og spiller, er over den lovlige aldersgrensen.

KYC (Know Your Customer)

Nettcasinoer benytter seg av KYC-prosedyrer for å bekrefte identiteten og alderen til sine spillere. KYC står for Know Your Customer, noe som på norsk kan kalles Kjenn din kunde. Dette innebærer at spillerne må sende inn dokumenter som pass eller førerkort for å verifisere kontoen sin. Dette sikrer at kun de som faktisk har nådd lovlig aldersgrense kan åpne og opprettholde en spillkonto. KYC brukes også for å forhindre bruk av falske eller stjålne identiteter.

Bruk av tredjepartstjenester

Noen nettcasinoer samarbeider også med tredjepartstjenester som spesialiserer seg på aldersverifisering og identitetskontroller. Dette bidrar til et ekstra sikkerhetslag for å forhindre at mindreårige får tilgang til spillplattformen.

Lover og retningslinjer fra myndighetsorganer

Nettcasinoer må alltid forholde seg til lovene og retningslinjene hos den lisensmyndigheten der de har casinolisens. Heldigvis opererer alle lisensierte nettcasinoer med aldersgrenser på minst 18 år, og hvis de bryter dette står de i fare for å miste lisensen sin.

Gjennom disse omfattende verifiseringsprosessene, spiller nettcasinoene en viktig rolle i å beskytte mindreårige mot de potensielle farene ved pengespill. Disse tiltakene er ikke bare viktige for å oppfylle juridiske krav, men også for å opprettholde ansvarlighet i pengespillindustrien.

Råd for å lære mindreårige sunne skjermvaner

Å utvikle sunne skjermvaner hos barn og ungdom er avgjørende, spesielt i en tid hvor digital underholdning som pengespill er lett tilgjengelig. Her er noen råd for å veilede mindreårige til å bruke skjermtiden på en måte som minimerer risikoen for å bli fristet inn i verdenen av pengespill.

Bevissthet om tidsbruk

Lær barn og unge å være bevisste på hvor mye tid de tilbringer foran skjermer. Begrens skjermtid til fordel for andre aktiviteter som fysisk lek, lesing, tid med venner eller familieinteraksjoner. Dette hjelper med å balansere deres daglige aktiviteter og reduserer sjansene for at de kommer over online pengespill.

Dialog om risikoen ved å spille pengespill

Før en åpen dialog om risikoen forbundet med pengespill. Forklar hvorfor pengespill ikke er passende for mindreårige og diskuter konsekvensene av å engasjere seg i slike aktiviteter. Ved å lære de om risikoen så tidlig som mulig, er sjansen bedre for at de innser at dette er noe det er best å holde seg unna.

Overvåkning og foreldrekontroller

Bruk foreldrekontroller for å overvåke og begrense tilgangen til pengespillnettsteder og -apper. Dette kan inkludere innstillinger på internettleverandørens nivå, spesielle programvare, eller innebygde foreldrekontroller på enheter.

Lær de unge om hvordan casinoenes markedsføring ofte kan virke svært forlokkende

Nettcasinoer reklamerer ofte med store bonuser eller gratisspinn for nye spillere, noe som kan virke forlokkende. Det er viktig å lære barn og unge om at selv om dette virker som et utrolig bra tilbud, er sjansene fortsatt store for å tape innskuddet og ende opp uten gevinster når bonusen er fullført.

Oppmuntre til ansvarlig teknologibruk

Undervis dem om ansvarlig bruk av teknologi. Dette inkluderer å forstå personverninnstillinger, være forsiktig med hvilken informasjon de deler online, og unngå å klikke på mistenkelige lenker som kan lede til pengespillplattformer.

Alternativ underholdning

Oppmuntre og tilby alternative former for underholdning som ikke involverer skjermer. Aktiviteter som idrett kan være både berikende og engasjerende, og gir en sunn avveksling fra skjermbruk.

Innta rollen som en god rollemoddel

Vær en god rollemodell når det gjelder skjermbruk og spesielt pengespill. Vis dem hvordan man kan ha en balansert livsstil som inkluderer teknologi uten at det tar overhånd. Hvis noen voksne i familien driver med pengespill, bør dette gjøres uten av barna ser det.

Ved å følge disse rådene, kan du hjelpe med å beskytte barna i familien mot risikoene som kommer med ukritisk skjermbruk, spesielt i forbindelse med pengespill.

8 tips for å forhindre at barn og ungdom spiller pengespill på internett

Det å hindre barn og ungdom i å delta i pengespill på internett krever en kombinasjon av oppmerksomhet, kommunikasjon, og bruk av praktiske verktøy.

Her er åtte effektive tips:

1. Åpen og ærlig kommunikasjon

Start samtaler om farene og konsekvensene av pengespill. Å ha en åpen dialog gir ungdommen kunnskap og forståelse som er nødvendig for å unngå fristelser fra pengespill på nett.

2. Undervis om ansvarlig bruk av penger

Lær barn og ungdom viktigheten av ansvarlig pengebruk. Dette inkluderer å forstå verdien av penger og konsekvensene av risikabel økonomisk atferd.

3. Sett grenser for skjermbruk

Sett regler for hvor mye tid som kan tilbringes på digitale enheter. Begrensninger kan hjelpe med å styre ungdom bort fra potensielle fristelser på nett, inkludert pengespill.

4. Bruk foreldrekontroller og overvåkingsverktøy

Installer foreldrekontrollverktøy på digitale enheter for å blokkere eller begrense tilgang til nettcasinoer og bookmakere.

5. Overvåk internettaktivitet

Hold et øye med nettleserhistorikken og appnedlastinger. Vær oppmerksom på tegn de har vært inne på pengespillnettsider eller lastet ned apper for pengespill.

6. Oppmuntre til alternative hobbyer

Det er viktig å gi mindreårige gode alternativer til hva de kan bedrive tiden med. Frem interesser og hobbyer som ikke involverer skjermer. Aktiviteter som sport, musikk, kunst, eller friluftsliv kan være en god avledning og et sunnere alternativ.

7. Vær en god rollemodell

Voksne bør selv vise ansvarlig bruk av internett og pengestyring rundt mindreårige. Barn og ungdom etterligner ofte atferden til voksne rundt dem.

8. Informer om lovlige restriksjoner

Forklar tydelig at det strider mot loven for mindreårige å spille pengespill som nettcasinoer og tipping på nett. Det er videre viktig å fremheve at det er ulovlig å oppgi falske opplysninger når man registrerer seg på nettcasinoer og bookmakere, hvis de prøver å omgå aldersgrensen på den måten.

Apper som kan benyttes for å blokkere mindreåriges tilgang til online pengespill

For å hjelpe foreldre og omsorgspersoner med å kontrollere barn og unges tilgang til online pengespill, finnes det flere nyttige apper og programvarer. Disse verktøyene kan være effektive for å forhindre at mindreårige kommer i kontakt med pengespillnettsteder og -apper.

1. Net Nanny

Net Nanny er en populær app som tilbyr omfattende foreldrekontrollfunksjoner, inkludert filtrering av nettinnhold, skjermbrukstid og blokkering av uønskede nettsteder. Det er spesielt nyttig for å filtrere ut gamblingnettsteder og holde barn trygge online.

2. Qustodio

Qustodio er en annen effektiv app for foreldrekontroll som gir detaljert innsikt i barnas online aktiviteter. Den har funksjoner for tidsbegrensninger, nettstedsblokkering og aktivitetslogging, noe som gjør den nyttig for å overvåke og begrense tilgangen til pengespillsider.

3. Kaspersky Safe Kids

Denne appen fokuserer på online sikkerhet og tilbyr en rekke foreldrekontrollfunksjoner, inkludert nettsted- og appblokkering. Kaspersky Safe Kids er effektiv for å forhindre tilgang til pengespillnettsteder og apper, samt å overvåke online aktiviteter.

4. Norton Family

Norton Family gir omfattende verktøy for å overvåke og administrere barns nettbruk. Med sin evne til å blokkere pengespillnettsteder og overvåke søkehistorikk, hjelper det foreldre med å holde barna unna uønsket online innhold.

5. FamiSafe

FamiSafe er en brukervennlig app som tilbyr funksjoner som nettstedsfiltrering, tidsbegrensninger og aktivitetsrapporter. Dens nettstedsblokkeringsfunksjon er spesielt nyttig for å forhindre tilgang til pengespill og andre upassende nettsteder.

6. KidLogger

KidLogger er ikke bare en foreldrekontrollapp, men også en aktivitetsovervåker. Den holder oversikt over hvilke nettsteder og apper som barnet har tilgang til, noe som kan være verdifullt for å identifisere eventuell eksponering for pengespillrelatert innhold.

Ved å bruke disse appene kan foreldre og omsorgspersoner effektivt begrense barn og ungdoms tilgang til pengespill på internett.

Albert-Sodal-skribent-nyecasino.org photo
127 Artikler

Albert er en erfaren casinospesialist med omfattende kunnskap om gamblingindustrien. Ved å bruke sin ekspertise gir han grundige anmeldelser av online casinoer og spill, samt strategier og råd for å forbedre casinospillopplevelsen. Han legger også vekt på ansvarlig spilling og oppfordrer spillere til å ha kontroll over spillevanene. Uansett om det er å finne de beste casinoene eller lære om ulike casinospill, er denne skribenten en pålitelig guide for alle som er interessert i casinoverdenen.