BitcoinDet er ikke mange temaer som har opplevd en mer delt meningspoll enn Bitcoin i løpet av de siste årene, og det kan forsåvidt sies om kryptovalutaer generelt. Det er utallige uenighetspunkter mellom de som er for og de som er imot kryptovaluta, hvor kanskje det mest omstridte samtalepunktet er det vedrørende energibruk.

I disse kritiske årene hvor vi opplever historiske klimakriser og den evinnelige energidebatten, finnes det en rådende mening om at Bitcoin-mining, spesifikt, og bredere kryptobruk, generelt, bidrar til miljøets usikre fremtidsutsikter.

Dette er ikke bare en utbredt mening, men er også underlagt omfattende studier. En av disse studiene ble gjort av University of Cambridge i USA, og den konkluderte med at Bitcoin sitt årlige strømforbruk var 121 terawattimer (TWh); altså større totalt energibruk enn hele Nederland eller Pakistan. Som en uavhengig enhet, er Bitcoin blant de 30 største energiforbrukerne i verden å regne.

Naturligvis kommer det nærmest like mange påstander tilbake fra den andre tilhengerleiren som nettopp støtter anvendbarheten i kryptovaluta.

Argumentene deres er påpeking av at all den energien som tradisjonelle banktjenester bruker er mer enn det som brukes av alle kryptovalutaer sammenlagt. I tillegg påstås det at mye av Bitcoin-miningen utføres ved bruk av fornybare ressurser.

Selv om begge sider kan vise til tall som støtter argumentene deres, er det som egentlig er viktig at vi tar et steg tilbake og analyserer informasjonen som finnes der ute i verden.

Kun ved å åpent analysere all denne informasjonen på upartisk vis, kan vi konkludere hva som er fordelene og ulempene ved Bitcoin og tradisjonelle banktjenester når det er snakk om energibruken deres og verdien de gir til samfunnet ved å bruke nettopp den energien.

Denne rapporten har som mål å fjerne uvissheten rundt informasjonen og følgelig kun presentere faktaene som de står fast.

Det grunnleggende om Bitcoin sitt energibruk

Når det snakkes om energiintensiteten til Bitcoin, blir det vanligvis henvist til mining-prosessen, hvor brukere kjører datamaskinene sine for å løse komplekse matematiske ligninger og, som et resultat, genererer nye Bitcoins. Det brukes mer energi jo flere brukere som miner. Siden minere blir betalt per ligning de løser, kjører mange brukere mer enn én datamaskin samtidig for å maksimere det totale inntektspotensialet.

En 2021-analyse i magasinet New York Times estimerte at av strømmen som ble brukt av Bitcoin i løpet av ett år, var 91 TWh fra mining alene, som resultat av flere minere som konkurrerte mot hverandre om å mine mest mulig. For å sette det i perspektiv, er dette mer energi enn det som ble brukt av hele Finland i løpet av samme tidsperiode.

Noe å ta med i betraktning når denne informasjonen skal analyseres er at det er en betraktelig forskjell mellom hvor mye energi som er nødvendig for å mine Bitcoin. Avhengig av kretsmodellen som brukes, kan mengden energi som brukes variere mellom mindre enn 90,000 kWh og opptil nærmere 300,000 kWh per BTC.

Siden Bitcoin blir desentralisert av sin egen natur, avhenger mange beregninger av hvordan myntene blir minet av antakelser som kanskje ikke nødvendigvis er sanne. Faktisk kan Bitcoin bruke mer energi enn vi tror, eller i aller beste fall, kan det være at de bruker mindre.

Det som imidlertid er åpenbart er at Bitcoin er mer energiintensiv enn andre kryptovalutaer. Ethereum er nest-mest intensiv og skal forstås å bruke halvparten så mye energi som Bitcoin basert på tradisjonelle mining-metoder, mens et moderne tiltak spås å skulle kutte energibruket med 99,95 %, hvoretter estimert årlig energibruk vil ligge på 0,01 TWh. På lik linje bruker altcoins som Solana og Dogecoin mindre energi under miningen sin.

Bitcoin-støttere liker å fremheve det faktum at valutaen deres er en avgrenset valuta. Det kommer kun til å være et maksimalt antall av 21 millioner Bitcoins i omløp, og ut av de, har allerede 19 millioner blitt minet. Som konsekvens kommer Bitcoin-mining til å slutte å bruke energi på tilsvarende nivå. Selv om skeptikerne insinuerer at den siste Bitcoinen ikke kommer til å være ferdig minet før i 2140, er det enerådende at miningen kommer til å slakke ned etterhvert som den blir mindre produktiv.

I tillegg til når det mines, bruker Bitcoin også energi når det overføres mynter; enter når Bitcoin blir kjøpt, eller når det brukes til å foreta et kjøp eller et innskudd hos en leverandør som godtar Bitcoin. Hver Bitcoin-transaksjon bruker angivelig 707 kWh energi; det er omtrent elleve ganger mer energi enn det som brukes i en sammenlignbar Ethereum-transaksjon.

I løpet av ett år estimeres det at antall Bitcoin-transaksjoner overskrider 83,9 millioner tilfeller, og dette tilsvarer 59,3 TWh ekstra energibruk som Bitcoin er ansvarlig for. Bitcoins årlige energibruk havner da på omtrentlig 150 TWh, høyt over det som ble estimert av Cambridge University-studien. I tillegg kan kortsiktige økninger av energibruk forekomme på opptil 1200 TWh innen slutten av 2025, hvis bruken fortsetter å vokse på samme måte siden 2017.

Det grunnleggende om tradisjonelle banktjenesters energibruk

Det må sies med en gang at når man skal sammenligne energibruken som er involvert i tradisjonelle banktjenester med den energibruken som brukes av Bitcoin, så er det ikke snakk om et 1:1-forhold. På en vanlig dag konkluderes nærmere 250 000 Bitcoin-transaksjoner, mens det i løpet av samme periode forekommer mer enn 1 milliard vanlige banktransaksjoner. Som et konservativt estimat, gjøres det 4,000 ganger flere vanlige banktjenestetransaksjoner hver dag enn Bitcoin-transaksjoner. Hvis Bitcoin skulle blitt skalert opp til et punkt hvor det matchet tradisjonelle banktjenester, ville energibruken øke på tilsvarende vis.

Når det er sagt, menes det at tradisjonelle banktjenester bruker nærmere 270 TWh energi i året på tvers industrisektorene der energibruk kan bli pålitelig estimert. Dette omfatter bankdatasentre, bankfilialer, minibanker og kortnettverksdatasentre.

Dette estimatet tar derfor ikke med i betraktning all ekstra energi som involveres daglig i tradisjonelle banktjenester. Dette inkluderer energien brukt til å tilrettelegge for ferdselen til og fra arbeid for millioner av mennesker som jobber i banker eller datasentre; 4,4 TWh energi som det menes brukes i året av bankarbeidere (for eksempel ved tilgang til nettbaserte systemer) faller inn under eksisterende bruk av fasilitetene.

Så kommer spørsmålet om hvorvidt mengden energi som tradisjonelle banker bruker kommer til å se en økning eller en reduksjon i fremtiden. Mens Bitcoin og altcoins sannsynligvis kommer til å bruke mindre energi etterhvert som det forekommer mindre mining, kommer banker til å fortsette og behøve bygninger og fasiliteter. De kommer etter all sannsynlighet til å øke energibruken som brukes per transaksjoner, siden en voksende global befolkning tilsvarer følgelig flere forbrukere og dermed flere transaksjonstilfeller.

I tillegg er online og appbaserte banktjenester en ekspanderende sektor, og dette kommer også med sitt eget energikrav. Selv om denne påvirkningen er vanskelig å beregne i numeriske termer, er det vanskelig å ikke si seg enig i at bruken heller går opp enn ned.

Bitcoin kontra banktjenester – Hva sier tallene?

Det er muligens fordelaktig å se på Bitcoin og tradisjonelle banktjenester side om side for å få en viss aning om hvor mye energi hvert system bruker, og hva som oppnås i retur som resultat av den energibruken. Nedenfor ser vi på noen av markørene som brukes for å sammenligne systemene, og videre analyserer hva tallene forteller oss om dette

Ved å analysere det ovenstående, og da spesielt det som berører transaksjonstallene, bør det gjenkjennes at en Bitcoin-transaksjon i gjennomsnittet bruker 770,000 ganger mer energi enn en banktjenestetransaksjon.

Energibruken endrer seg over tid

I løpet av et år kan energiforbruket gå gjennom ulike faser hvor man ser høyt forbruk i én periode og lavere forbruk i en annen. Disse forbruksforskjellene kan variere fra land til land; britiske kunder vil bruke mer energi om vinteren for å varme hjemmene sine enn de gjør om sommeren, mens det motsatte er tilfellet for de som bor i Australia, hvor det er viktigere å holde hjemmene kjølige om sommeren.

Kommersielt energibruk er imidlertid mer konstant, hvor bankdatasentre er nødt til å kjøre samme antall datamaskiner, servere og annen jobbspesifikk maskinvare uansett tiden på året det er snakk om.

Bitcoin er som nevnt en desentralisert valuta, som vil si at den ikke har fasiliteter og lokaler på samme måte som banker har – det er dette som er grunnen til at energikostnaden er så høy. Selv om det er sant at mesteparten av Bitcoin mines i spesialiserte mine-fasiliteter, med de største fasilitetene i Kina, Island, Russland og Nederland, finnes det også mye uavhengig mining og produksjon som ikke gjenspeiles ved tradisjonelle banktjenester. Bitcoin-miningen er derfor underlagt sesongmessige variasjoner.

Nedenfor tar vi en titt på hvordan trenden ser ut for Bitcoin-transaksjoner. Finnes det reelle høydepunkter og lavpunkter i løpet av året, eller er det et mer konsekvent forventet antall transaksjoner som forekommer, lignennde tradisjonelle banktjenester? Vi kommer til å se på 30-dagers gjennomsnitt av gjennomsnittlige transaksjoner per månedsblokk gjennom 2021.

Bitcoin sitt energibruk fra januar til april

Informasjonen vi går gjennom er offentlig tilgjengelig og tallene vi ser på er gjennomsnittlig antall transaksjoner per månedsblokk over en bestemt tidsperiode i 2021.

Vi ser på de mest komplette, nylige datasettene fra 2021. Dette er da de mest oppdaterte og informative opplysningene som lar oss bemerke oss når tallene var særlig høye, og når de var særlig lave. Dette gir oss aller best innsikt i hvor mye energi som brukes når Bitcoin mines over en periode.

Aller først så tar vi en titt på de første månedene av året. Det vil her si perioden mellom januar og april i 2021. Selv om det skal sies at denne perioden inneholdt en av de mest aktive dagene i det året, 25. februar, som så 2,22k transaksjoner, begynte tallene gradvis å falle gjennom resten av den observerte perioden i blokken.

En videre transaksjonsreduksjon forekom gjennom februar og mars som førte til en mindre økning i april, mens transaksjonsantallet fortsatte i samme spor som det som hadde vært observert på samme tid av året over de siste to årene.

Det er en god del vanskeligere å finne sammenlignbare data for den tradisjonelle banksektoren. Ikke bare er det en vanskelig affære å få tak i denne informasjonen offentlig, men med alle de ulike bankinstitusjonene som finnes i verden, er det en kjempestor mengde med informasjon som må gås gjennom for å få en reell og sannferdig oversikt. Det er fortsatt trygt å anta at transaksjonsgjennomsnittet forblir et konsekvent antall gjennom året.

Bitcoin sitt energibruk fra mai til august

Etterfølgende aktiviteten observert gjennom februar og mars inn i april, er de følgende tre månedene til sammenligning stabile. Denne månedsblokken inneholder imidlertid flere av de kontinuerlig laveste transaksjonsdagene observert over de siste tre årene.

Juni 2021 var vitne til det laveste transaksjonsantallet i løpet av de siste tre årene, med kun 1,734k transaksjoner, før tallene steg igjen gjennom juli måned.

I slutten av juli fulgte det imidlertid ti dager med lave transaksjonstall, med svært få unntak i denne bestemte perioden.

Denne transaksjonsreduksjonen forekom i en periode da Bitcoin hadde falt i markedsverdi som følge av generell skepsis og markedsuvissthet angående fremtiden, og dette ble gjenspeilet i antall transaksjoner som forekom og plasserte kryptovalutaen i sin absolutt svakeste posisjon observert over de siste tre årene.

Bitcoin sitt energibruk fra september til desember

Sammenlignet med den nedadgående kurven som startet i februar, virket de fire siste månedene av året veldig stabile i forhold mens transaksjoner hadde en liten oppoversving for å konkludere året.

Den 3. desember så vi et høydepunkt på 1,912k transaksjoner, men det oppstod også andre avvik som holdt gjennomsnittet videre nede i denne perioden.

I desember ble det også kunngjort at den største Bitcoin-miningstasjonen i Kina var nødt til å finne seg nye lokaler, noe som førte til en nedgang i transaksjoner.

Det har imidlertid gått oppover igjen som bevist gjennom starten av 2022. August, 2021 forblir den verste perioden for Bitcoin siden forrige laveste registrerte punkt som var i april, 2018.

Hva viser dataene?

Når vi ser på dataene ovenfor, støtter de videre flyktigheten som ofte assosieres med Bitcoin, med samme høyde- og lavpunkter også direkte relatert til energiforbruket. Det er mye enklere å se på datasettet fordelt over hele året, for å få et sannferdig bilde av høyde- og lavpunkter.

Ser vi dette som følge av at energien er billigere i disse månedene? Det er mulig, for enkelte minere, men ikke så mye at det skulle forhindre kraftig mining sent i desember eller tidlig i februar, så det er vanskelig å fastslå dette som årsaken bak variasjonen vi har bevitnet.

Kan syndebukkene da være stigningene og fallene av Bitcoin-verdien? Markedsprisen på Bitcoin har vært ustabil i flere år nå, så korrelerer datoene med særlig energisk mining med store prisfall? Det er noe vi kan spore opp og sjekke med én gang, så la oss ta for oss den aller mest høyintensive dagen med Bitcoin-mining og se hva som skjedde med prisen den dagen og rett forut.

Den 9. juni nådde transaksjonsantallet det laveste tallet på tre år i form av 1,485k transaksjoner. 1BTC var den dagen verdt $45,416.86 – langt fra det laveste den har vært og generelt en sterk periode i 2021. Mining pleier å forekomme hyppigere når markedet faller, siden minere trenger å samle opp mer for å gjøre opp for prisreduksjonen, men dette trenger ikke være uttellende representativt for transaksjonsfallet.

Hvis det ligger en bestemt årsak bak høydepunktene og lavpunktene relatert til Bitcoin sitt energibruk, er det ikke umiddelbart gjenkjennbart i de offentlig tilgjengelige opplysningene. Det er nødvendig å påpeke på nytt at når en industri er desentralisert, kan det være en utfordring å samle sammen pålitelige statistikker. Det vi kan si er at en fallende pris har resultert i en grad av motivert selging, hvor investorer selger Bitcoin-posisjonene sine for å unngå å lide større tap ved et dypere fall. Over samme periode har det som konsekvens oppstått flere BTC-transaksjoner.

Tradisjonelle banktjenester opplever ikke samme høydepunkter og lavpunkter relatert til energibruk, siden pengeforsyningen som passerer gjennom bankene er en konstant faktor. Nesten hver eneste gang en forbruker kjøper en vare online, fyller på drivstoff i tanken, eller betaler en regning, er banksystemet involvert og bruker derfor energi. Banksystemet er alltid «påslått». Dette betyr at energibruken ikke stiger og faller i samspill med årstidene, og på samme tid indikeres det at energibruken kommer til å fortsette og øke etterhvert som flere kunder øker etterspørselen.

Oppsummering

Det vi da legger merke til er at Bitcoin bruker mer enn halvparten så mye energi i løpet av et år som det globale banksystemet, og at dette skjer mens 0,025 % av tilsvarende transaksjoner blir dekket. Mesteparten av energien brukt av Bitcoin forekommer ved miningen, siden det er nødvendig å bruke kraftslukende oppsett for å utføre beregningene som kreves for å opprettholde Bitcoin-forsyningen.

Vi observerer også at selv om det er stor variasjon når det kommer til tidene når mining forekommer, spres høydepunktene og lavpunktene gjennom året og er ikke øyeblikkelig knyttet til én årsak.

Selv om det ville vært flott med bestemt informasjon for å adressere energibrukproblemet, er det i det minste betryggende å vite at en større porsjon av miningen i dag skjer på andregenerasjons Bitcoin-fasiliteter med grønnere energi enn de kinesiske lokalene som var avhengig av fossilt brennstoff for å operere.

Mining kommer nok fortsatt til å være en populær måte å få tak i Bitcoin på, på kort-til-middels-kortsikt, og med dette i tankene, kommer renere mining-metoder alltid til å være et velkomment tilskudd til industrien.

På kortsikt rådføres vi til å forvente en videre økning av Bitcoin sitt energibruk, selv om det ikke nødvendigvis kommer til å være like intenst som den elleve ganger store økningen som hendte mellom 2017 og 2021. Som Bitcoin-tilhengerne sier, er det sant at det er en begrenset forsyning av Bitcoin og derfor begrensede muligheter til å mine mynter. Det er også sant at disse mulighetene vil opphøre i 2140, og at reduksjonen av mine-aktivitet avhenger av faktorer annet enn den uttalte knappheten av ressursen.

Elefanten i rommet er da nødt til å være rollen som Bitcoin kommer til å ha i fremtidens økonomisituasjon, og hva brukerne selv ønsker at rollen skal være. Selv om ikke alle tilhengerne av Bitcoin ønsker at det skal erstatte alle former for vanlige pengevalutaer, er dette noe som snakkes hyppig og intenst om i visse tilhengersirkler.

Hvis Bitcoin skulle erstatte vanlige pengevalutaer, måtte energibruken multipliseres for å tilsvare den enorme oppskaleringen. Hvis den fortsetter som en mindre, alternativ valuta, kommer det på langsikt til å være viktigere å finne flere måter å redusere energibruken på enn å bare vente på at minere skal miste motivasjonen ved reduksjon av forsyningen.

Krypto og online betting – Hvordan spiller bettingindustrien en rolle?

Den nettbaserte bettingindustrien er en som har godtatt kryptovaluta som en legitim betalingsmetode. Disse online casinoene øker i antall etterhvert som årene går, og nå har også tradisjonelle bettingsider startet å omfavne kryptobaserte betalingsmetoder. Selv om direkte kortbetalinger fortsatt blir betraktet som mindre energiintensive enn kryptovaluta generelt sett, har den nylige, vellykkede «sammenslåingen» plassert Ethereum i teten for energibevisste krypto-bettere, og noen av de ledende kryptobaserte casinoene akepterer nå «staked» Ethereum (som vanligvis er låst for å tilby likviditet for det helhetlige ETH-markedet) som en betalingsmetode.

Fremtiden vil se disse endringene sammen gjøre ETH til en mer attraktiv innskuddsmetode for kryptointeresserte bettere, og sannsynligvis se at den ledende altcoinen tar over noe av Bitcoin sin markedsandel i iGaming-sektoren. Trenden bør over tid resultere i at kryptobasert betting bruker mindre helhetlig energi, og at det potensielt kan utkonkurrere kortbetalinger når det er snakk om ren energibruk.

Og hva med Bitcoin selv? Som den største kryptovalutaen i markedsstørrelse, og den somer mest promotert verden over, kommer den utvilsomt til å fortsette å spille en rolle på bettingscenen. Den kommer sannsynligvis til å forbli den mest brukte mynten innen industrien, men etter hvert som bedrifter søker mot å fremme en mer miljøvennlig markedsholdning, kan vi komme til å bli foret med trinn som fraråder bruken av den store kryptovalutaen.

Det er ingenting som tyder på at de som står bak Bitcoin er i ferd med å ta brede tiltak for å begrense energipåvirkningen dens, men vi kan i det minste anse at den nylige trenden som fremmer renere miningmetoder kommer til å fortsette inn i fremtiden.

Konklusjon

Siden alle Bitcoin-transaksjoner og andre handlinger registreres i all evighet gjennom blokkjeden, mangler vi ikke informasjon om hvor mye som har blitt minet og brukt, ei heller når det har blitt brukt, men prosessens anonymitet gjør at visse opplysninger er utilgjengelige for oss.

Vi kan for eksempel ikke være sikker på hvor mye Bitcoin som blir minet ved bruk av mer effektive datamaskiner, noe som gjør det vanskeligere å vite hvor endringer bør finne sted for å sikre en mer miljøvennlig produktlinje som kan støtte mer mining i fremtiden.

Per i dag er det et tøft argument at Bitcoin er et levedyktig alternativ til tradisjonelle banktjenester i en verden hvor de fleste land har et intenst fokus på tilnærmet null karbonutslipp.

For miljøbevisste forbrukere og investorer, kan mindre energiintensive altcoins være et mer levedyktig alternativ. Når det er sagt, skal det videre sies at det gjøres tiltak for å rense opp i Bitcoin sine prosesser, og det kommer til å være utrettelig interessant å følge utviklingen på denne fronten videre.